Згідно Закону України "Про публічні закупівлі"  під час проведення закупівель Замовник має право вимагати 2 види забезпечення:

- забезпечення тендерної пропозиції;

- забезпечення виконання договору.

Другий вид забезпечення, а саме, забезпечення виконання договору оформлюється переможцем тендеру перед підписанням договору про закупівлю. Замовник може вимагати забезпечення виконання договору може вимагати в будь-якій формі, наприклад, порука, гарантія, депозит тощо.

Форма забезпечення тендерної пропозиції чітко регулюється Законом і може вимагатись лише в формі гарантії.

Згідно статті 560 Цивільного кодексу України: За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку.

Тож, гарантію може надавати: банк, страхова компанія, фінансова установа. Часто, через те, що замовник не прописує чітких вимог до гарантії або ж прописує їх не чітко, потім виникає проблема зі стягненням забезпечення тендерної пропозиції чи виконання договору, тому варто звертати увагу при прописуванні вимог до гарантії.

Банківська гарантія:

 1. Банківська гарантія повинна бути оформлена на бланку Гаранта та підписана уповноваженою особою Гаранта та скріплена його печаткою (за наявності). У разі відсутності печатки надати завірену нотаріально копію 1-сторінки паспорту уповноваженої особи, що підписала банківську гарантію;
 2. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію повинні бути підтверджені оригіналом або засвідченою Гарантом копією документа, що надає підписанту такі повноваження, такі документи надаються разом із банківською гарантією і не повертаються (у випадку, якщо підписантом є не Керівник установи);
 3. Банківська гарантія повинна містити такі суттєві умови:

 - Назву документа – «Гарантія»;

 - Номер, дату та місце складання;

 - Термін дії повинен бути не менше ніж 90 (дев'яноста) календарних днів з дати розкриття;

 - Повну назву Банка-Гаранта із позначенням (головне/центральне/управління/офіс, філія, дирекція, відділення);

 - Підпис уповноваженої особи і відбиток печатки банку – Гаранта (за наявності);

 - Повну або скорочену назву Учасника (принципала), що збігається з назвою, яка зазначена ним в тендерній пропозиції;

 - Назву бенефіціара (для бенефіціара фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові), його місцезнаходження або місце проживання (за наявності такої інформації);

 - Назву банку бенефіціара – його назву та адресу, SWIFT-код;

 - Дату, номер і назву (у разі наявності таких реквізитів) договору або іншого документа, який згідно із законодавством України має силу договору (за наявності), або посилання на тендерну документацію, в якій передбачена вимога щодо надання гарантії;

 - Суму гарантії цифрами та словами, код і валюту платежу ;

 - Умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком - гарантом (за згодою бенефіціара) лише за письмовою згодою із Бенефіціаром;

 - Обов’язок банка сплатити повну суму забезпечення тендерної пропозиції (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (бенефіціара), в якій буде посилання на одну з наступних підстав:

 • відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
 • непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
 • ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
 • ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.

 - Термін сплати грошових коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги;

 - Банківська гарантія набирає чинності з дати розкриття тендерних пропозиції;

Інші умови.

 1. Банківська гарантія повинна бути надана Учасником в оригіналі, який залишається у Замовника на весь термін її дії у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб- порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір (окрім випадків повернення забезпечення тендерної пропозиції );
 2. Текст банківської гарантії не може містити:

 - умов про зменшення відповідальності гаранта в будь якому випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги);

 - умов про ускладнення процедури повернення забезпечення тендерної пропозиції (додаткового підтвердження повноважень особи, яка підписала вимоги від імені Бенефіціара, отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності стягнення забезпечення тендерної пропозиції тощо);

 - умов, які не відповідають або суперечать вимогам тендерної документації.

Обов’язковим є надання до Банківської гарантії, завіреної копії Договору між учасником (принципал) та гарантом (банк) про надання банківської гарантії. Договір між учасником (принципал) та гарантом (банк) про надання банківської гарантії повинен відповідати нормам статті 200 Господарського кодексу України, статті 560 Цивільного кодексу України, вимогам постанови Правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах».

Електронна банківська гарантія:

 1. Електронна банківська гарантія повинна бути оформлена на бланку Гаранта та підписана ЕЦП уповноваженої особи Гаранта;
 2. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію повинні бути підтверджені оригіналом або засвідченою Гарантом копією документа, що надає підписанту такі повноваження, такі документи надаються разом із банківською гарантією і не повертаються (у випадку, якщо підписантом є не Керівник установи);
 3. Банківська гарантія повинна містити такі суттєві умови:

 - Назву документа – «Гарантія»;

 - Номер, дату та місце складання;

 - Термін дії повинен бути не менше ніж 90 (дев'яноста) календарних днів з дати розкриття;

 - Повну назву Банка-Гаранта із позначенням (головне/центральне/управління/офіс, філія, дирекція, відділення);

 - Повну або скорочену назву Учасника (принципала), що збігається з назвою, яка зазначена ним в тендерній пропозиції;

 - Назву бенефіціара (для бенефіціара фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові), його місцезнаходження або місце проживання (за наявності такої інформації);

 - Назву банку бенефіціара – його назву та адресу, SWIFT-код;

 - Дату, номер і назву (у разі наявності таких реквізитів) договору або іншого документа, який згідно із законодавством України має силу договору (за наявності), або посилання на тендерную документацію, в якій передбачена вимога щодо надання гарантії;

 - Суму гарантії цифрами та словами, код і валюту платежу;

 - Умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком- гарантом (за згодою бенефіціара) лише за письмовою згодою із Бенефіціаром.