Довідка для надання відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень

 

Довідка про відсутність (наявність) судимості

 

 

 

 

Довідка про відсутність судимості – це документ, який містить відомості з персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та який залежно від обсягу запитуваної особою інформації може містити відомості про:

  
Довідка про відсутність судимості

Відсутність (наявність) судимості

Скорочена довідка - включатиме відомості про відсутність/наявність судимості.

 
Довідка про відсутність судимості

Притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України

Повна довідка - відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Для підтвердження, що особа не лише не має судимості, але й ніколи не була засуджена, навіть якщо судимість відповідно до Кримінального кодексу України була погашена чи знята.

 

 

 

Надання фізичним особам довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, Департаментом інформатизації МВС, територіальними сервісними центрами МВС здійснюється для:

 

Довідка про несудимість

Оформлення на роботу

 
Довідка про несудимість

Оформлення візи для виїзду за кордон

 
Довідка про несудимість

Участі в тендері

 
Довідка про несудимість

Усиновлення, встановлення опіки

 
Довідка про несудимість

Оформлення громадянства

 
Довідка про несудимість

Оформлення або поновлення документів тощо

 

 

Фізична особа, яка досягла 14-річного віку, має право на отримання з персонально-довідкового обліку відомостей про себе за запитом, який подається в письмовій або електронній формі:

 

Довідка про несудимість онлайн

Онлайн на сайті

Відправлення електронної форми здійснюється лише за допомогою персонального комп’ютера на якому встановлено ОС Windows.  Замовник може скористатися електронною довідкою за згодою установи, до якої вона подається.

1. Зайдіть на mvs.gov.ua hsc.gov.ua

2. Зареєструйтеся через Кваліфікований електронний підпис (фізичної особи) або Bank ID

При замовленні через Bank ID отримати довідку можна лише в паперовому варіанті

3. У полі «Спосіб отримання довідки» оберіть у якому вигляді бажано отримати довідку:

електронний варіант – довідка надійде на вказану у формі заповнення електронну адресу;

паперовий варіант – довідку можна забрати у бажаному сервісному центрі МВС.

4. Заповніть електронну форму вказавши найближчий до себе сервісний центр МВС

5. Отримайте повідомлення про готовність документу

6. Перевірте статус готовності довідки онлайн

7. Заберіть довідку у обраному сервісному центрі МВС пред’явивши документ, що посвідчує особу Представника

Увага! При замовленні довідки онлайн збережіть її номер. Це дозволить Вам самостійно перевіряти статус її готовності.

 
Довідка про несудимість у сервісному центрі

Безпосередньо у сервісному центрі МВС

Замовити Довідку в ТСЦ можна незалежно від місця реєстрації відповідно до графіку роботи ТСЦ. Запит на отримання довідки заповнюється безпосередньо у адміністратора ТСЦ.

Для замовлення довідки особисто у сервісному центрі МВС необхідно:

1. Подати запит на отримання довідки про відсутність судимостей в територіальний сервісний центр МВС. (Головний та регіональні сервісні центри МВС цю послугу не надають)

2. Під час подання запиту особисто пред’явити посадовій особі ТСЦ документ, що посвідчує особу, та надати його копію.

3. Надати необхідні такі документи:

 - документ, що посвідчує особу Представника;

 - оригінал та копія документа, яким уповноважено Представника;

 - заява та копія документа, що посвідчує особу, стосовно якої замовляється Довідка.

4. Довідка видається станом на дату здійснення перевірки фізичної особи, безкоштовно.

Відповідно до чинного законодавства максимальний термін видачі Довідки про несудимість — 30 календарних днів з дня надходження запиту.

 

 

Часті питання:

 

Як фізичній особі отримати довідку про несудимість (відсутність судимостей)?

 - Як фізичній особі отримати довідку про несудимість (відсутність судимостей)?

Відомості з персонально-довідкового обліку про відсутність (наявність) судимості або притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень надаються Заявнику у формі Довідки з дотриманням вимог законодавства про звернення громадян та захист персональних даних на підставі запиту на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, що подається за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку.

Запит подається в письмовій або електронній формі.

Запит у письмовій формі подається особисто Заявником або уповноваженою ним у встановленому порядку особою (Представник) до ДІ або ТСЦ МВС, незалежно від реєстрації місця проживання Заявника.

Заявник під час подання запиту особисто пред’являє посадовій особі ДІ або ТСЦ МВС документ, що посвідчує його особу, та надає його копію.

Перелік документів, що посвідчують особу, визначений у статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Запит друкується або заповнюється письмово від руки розбірливими літерами без виправлень.

За необхідності замовлення декількох примірників Довідки на запиті вказується їх кількість, яка не може перевищувати трьох одиниць.

 
Які вимоги до довідки про несудимість (відсутність судимостей)?

 - Які вимоги до довідки про несудимість (відсутність судимостей)?

Інформація про Заявника, вказана в запиті про отримання відомостей з персонально-довідкового обліку, та додатково подані ним копії документів обробляються виключно з метою підготовки та надання йому Довідки.

 Співробітник, що приймає запит, перевіряє повноту і якість його заповнення, відповідність персональних даних, указаних у запиті, даним документа, що посвідчує особу, та з робочого місця віддаленого доступу вносить до електронної форми для перевірки за персонально-довідковим обліком.

Запит в електронній формі подається за умови ідентифікації Заявника з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, що відповідає вимогам законодавства України, через офіційний веб-сайт МВС та офіційні веб-сайти територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

У разі якщо під час роботи із запитом посадовими особами ТСЦ МВС установлено, що Заявник, який звернувся за Довідкою, перебуває в розшуку, - інформується найближчий територіальний орган Національної поліції. У випадку виявлення даної інформації посадовими особами ДІ - інформується безпосередньо Департамент карного розшуку Національної поліції України. Інформування здійснюється телефоном, факсом або іншим доступним способом з подальшим письмовим повідомленням.

Сформована в електронній формі Довідка завіряється спеціально призначеним для таких цілей електронним цифровим підписом ДІ та надсилається до робочого місця віддаленого доступу, з якого надійшов запит.

Посадова особа ДІ або ТСЦ МВС на робочому місці віддаленого доступу роздруковує Довідку та заповнює серію і номер використаного бланка.

У разі якщо інформація, яка надається у відповідь на запит, містить дві сторінки, друга сторінка друкується на зворотному боці бланку.

У разі якщо інформація, яка надається у відповідь на запит, містить більше двох сторінок, третя і наступні сторінки друкуються на стандартному аркуші паперу формату А4 або А5.

Довідки, надруковані за допомогою інших програмних засобів, є недійсними.

Роздрукована Довідка підписується заступником керівника ДІ відповідно до розподілу функціональних обов’язків (або особою, яка виконує його обов’язки), керівником ТСЦ МВС (або особою, яка виконує його обов’язки), скріплюється печаткою цього органу та видається Заявнику.

У разі, якщо Довідка містить декілька сторінок, на всіх сторінках проставляється печатка, а остання сторінка Довідки засвідчується заступником керівника ДІ відповідно до розподілу функціональних обов’язків (або особою, яка виконує його обов’язки), керівником ТСЦ МВС (або особою, яка виконує його обов’язки) та видається Заявнику.

На вимогу Заявника Довідка, скріплена спеціально призначеним для таких цілей електронним цифровим підписом ДІ, може надаватися на вказану ним електронну адресу в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про захист інформації.

 
Якщо в довідці про несудимість вказані не вірні дані?

 - Якщо в довідці про несудимість вказані невірні дані?

У разі незгоди з відомостями, що надані в Довідці, Заявник може надати до ДІ офіційні документи (вирок суду, довідку з місць позбавлення волі тощо) для внесення відповідних змін до персонально-довідкового обліку.

Для уточнення наявної в ДІ інформації або установчих даних Заявника, що вказані в запиті, можливе проведення додаткових перевірок за територіальними персонально-довідковими картотеками Національної поліції України або уточнення інформації, наданої в запиті, у посадової особи ТСЦ МВС.

 
Чи можуть відмовити у наданні довідки про відсутність судимості?

 - Чи можуть відмовити у наданні довідки про відсутність судимості?

Заявникові відмовляється в наданні відомостей з персонально-довідкового обліку в разі, якщо:

 - запит подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка не підтвердила повноваження щодо його подання, або установчі дані в запиті зазначені не в повному обсязі чи некоректно;

 - у запиті не вказано мету отримання відомостей;

 - у запиті не вказано вид запитуваної інформації (відомості про відсутність (наявність) судимості, притягнення до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України);

 - відомості про фізичну особу, зазначені в запиті в електронній формі, не відповідають реквізитам підписувача, що зазначені в посиленому сертифікаті відкритого ключа електронного цифрового підпису.

Про відмову в наданні відомостей з персонально-довідкового обліку Заявник повідомляється в письмовому вигляді або на його вимогу в електронному із зазначенням причини відмови та роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

Строк вмотивованої відмови в наданні Довідки не може перевищувати 10 робочих днів з дня надходження запиту.

 
Скільки коштує отримати довідку про відсутність судимостей?

 - Скільки коштує отримати довідку про відсутність судимостей?

Надання Довідки здійснюється безоплатно.

 
Який термін отримання довідки про несудимість?

 - Який термін отримання довідки про несудимість?

Строк до 30 календарних днів з дня надходження запиту. Довідка видається станом на дату здійснення перевірки фізичної особи за персонально-довідковим обліком.

 
Як виглядає бланк довідки?

 - Як виглядає бланк довідки?

  1. Для виготовлення бланків довідок для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України (далі - Довідка), використовується папір формату А5 щільністю 120 г/кв.м.
  2. Фонові зображення бланка Довідки наносяться на лицьовий бік та складаються з:

 - фонового зображення блакитного кольору у вигляді сітки по всьому полю бланка;

 - малого Державного Герба України розміром 36 x 52 мм, розташованого по центру бланка і нанесеного фарбою блакитного кольору;

 - рамки, нанесеної фарбою золотистого кольору по периметру;

 - малого Державного Герба України розміром 16 x 22 мм, розташованого на відстані 2 мм від верхнього краю рамки по центру і нанесеного фарбою золотистого кольору;

 - горизонтальних та вертикальних ліній довжиною 27 мм, що нанесені фарбою золотистого кольору на відстані 2 мм від рамки по кутах;

 - графічного зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України у лівому та правому нижніх кутах, виконаного способом офсетного друку;

 - лінії позитивного мікротексту у вигляді коду держави «UA» англійською мовою, нанесеної фарбою золотистого кольору на відстані 27 мм від верхнього краю рамки;

 - горизонтальної лінії, нанесеної фарбою золотистого кольору на відстані 30 мм від бокових країв рамки та 10 мм від нижнього краю рамки;

 - ліній мікротексту в позитивному зображенні «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ» українською мовою, нанесених фарбою золотистого кольору на відстані 2, 3 та 8 мм від горизонтальної лінії.

  1. Бланк Довідки виготовляється друкарським способом та містить текстову інформацію, надруковану фарбою чорного кольору, а саме:

 - нумерацію бланка, що складається із серії з трьох літер та номера із семи цифр, які надруковано у верхній частині бланка Довідки на відстані 7 мм від верхнього краю рамки (розмір блоку 20 х 3 мм). Під серією та номером на відстані 3 мм надруковано слово «МІНІСТЕРСТВО» (розмір блоку 28 х 3 мм), під ним - слова «ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ» (розмір блоку 55 х 3 мм).

З правого боку у верхній частині довідки на відстані 8 мм від верхнього краю рамки та 5 мм від правого краю рамки великими літерами надруковано слово «ДОВІДКА» (розмір блоку 37 х 9 мм).

  1. Бланк Довідки містить графічні елементи, виконані захисними фарбами, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають червоного свічення:

 - «МВС» українською мовою під мікротекстом у вигляді коду держави «UA» англійською мовою;

 - «МВС» українською мовою на відстані 6 мм від правого краю рамки та 60 мм від нижнього краю рамки.

 - код держави «UA» англійською мовою над зображенням емблеми Міністерства внутрішніх справ України на відстані 9 мм з лівого боку.

 
Як отримати довідку про відсутність судимостей за кордоном?

 - Як отримати довідку про відсутність судимостей за кордоном?

У разі тимчасового або постійного перебування фізичної особи за межами держави відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, можна отримати в посольствах або консульських установах України.

 
Як перевірити довідку про несудимість?

 - Як перевірити довідку про несудимість?

На офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України за посиланням  можна перевірити легітимність довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. За допомогою сервісу можна перевірити довідки, видані після 1 лютого 2017 року.

 
Хто має право отримати довідку?

 - Хто має право отримати довідку?

Відомості з персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України про відсутність (наявність) судимості або притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень можуть отримати:

1) державні органи, які здійснюють правоохоронні функції;

2) суди всіх рівнів;

3) органи державної влади та їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством;

4) фізичні особи.

 
На якій підставі правоохоронні органи можуть отримати довідку?

 - На якій підставі правоохоронні органи можуть отримати довідку?

Перевірка осіб за персонально-довідковим обліком проводиться за Вимогою.

Підставою перевірки осіб є проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у межах досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів за оперативно-розшуковими справами в порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством та законодавством про оперативно-розшукову діяльність.

У Вимозі зазначається:

 - підстава перевірки (із зазначенням номера кримінального провадження або оперативно-розшукової справи);

 - установчі дані особи, яка перевіряється;

 - прізвище, ініціали та посада ініціатора звернення;

 - найменування та місцезнаходження органу ініціатора звернення.

Вимога реєструється відповідно до встановлених законодавством правил діловодства. Вимога формується окремо на кожну особу, яка перевіряється за персонально-довідковим обліком.

Вимога підписується керівниками департаментів, управлінь апаратів головних управлінь, керівниками управлінь, відділів та їх заступниками, начальниками (керівниками) територіальних, міських управлінь (відділів, відділень) уповноважених правоохоронних органів та їх заступниками відповідно до розподілу функціональних обов’язків, начальниками (керівниками) органів, в органах прокуратури всіх рівнів - прокурорами, їх заступниками та слідчими.

 Вимоги подаються до підрозділів інформаційної підтримки НПУ. Засекречування їх здійснюється у випадках, коли це викликано службовою необхідністю, з дотриманням вимог законодавства про захист інформації.

 
На якій підставі інформація про несудимість надається для судів?

 - На якій підставі інформація про несудимість надається для судів?

Підставою проведення перевірки осіб за персонально-довідковим обліком з наданням відомостей про це на звернення судів є судовий розгляд справ у порядку кримінального або цивільного судочинства.

Звернення суду подається у вигляді Вимоги, та підписується головою суду, його заступниками або суддею, у провадженні якого перебуває справа у порядку кримінального або цивільного судочинства.