Розрахунково - касове обслуговування

ПриватБанк домінує на ринку розрахунково-касових операцій,
впроваджуючи нові сучасні технології банківського обслуговування
юридичних та фізичних осіб підприємців (ФОП)

 Отримайте переваги - приєднуйтесь до ефективної моделі розрахунково-касового обслуговування!

 

 

 Послуги РКО доступні всім підприємцям, які обслуговуються в Банку.

Для цього достатньо стати клієнтом Банку,
відкривши рахунок підприємця в ПриватБанку. 

 

 

 

 

Розрахунково-касове обслуговування – це послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, у тому числі у вигляді електронного документа, укладеного між ними, які пов'язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами. Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків за їхніми дорученнями. Ці операції посідають особливе місце у діяльності підприємства і відіграють важливу роль у забезпеченні успішного перебігу економічних процесів. РКО включає одразу два види банківських операцій - розрахункові та касові.

 

 

 

 

 

Розрахунково-касове обслуговування є однією з базових операцій банків. Будь яка операція - і пасивна, і активна, і надання послуг – неминуче супроводжується здійсненням платежу, отже - розрахунковим чи касовим обслуговуванням відповідного клієнта. Причому виконання таких операцій виконуються за дорученням клієнтів, яких банки здійснюють платежі, чи касові операції.

ПриватБанк пропонує розрахункове та касове обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян шляхом виконання банківських операцій і надання різних послуг. Розрахунково-касове обслуговування в Приватбанку це:

 

РКО

Відкриття й обслуговування поточних рахунків, карткових рахунків, спец рахунків, корпоративних бізнес рахунків у національній валюті організацій всіх форм власності, у тому числі й підприємців

 
РКО

Ескпрес-платежі - потрібен тільки телефон - будь-який підприємець має можливість відправити невідкладний платіж маючи під рукою тільки телефон

 
РКО

Послуга «Рахунок для бізнесу за 1 хвилину» - зарезервований спеціально для клієнта номер рахунку в банку, який можна вказувати в договорах, контрактах і рахунках, і навіть направляти на нього гроші

 
РКО

Відкриття й обслуговування поточних валютних рахунків

 
РКО

Система електронних платежів «Клієнт-Банк» і «Приват 24»

 
РКО

Проведення безготівкових платежів з використанням систем віддаленого доступу, як по системі Банку, так і на рахунки в інших банках

 
РКО

Підготовка платіжного доручення співробітником банку

 
РКО

Переказ безготівкових коштів з рахунку на регулярній основі

 
РКО

Проведення платежів в національній валюті в післяопераційний час

 
РКО

Нарахування відсотків по залишкам на поточних рахунках

 
РКО

Прийом готівкових платежів для зарахування на рахунок

 
РКО

Прийом грошової виручки

 
РКО

Видача готівкових грошових коштів з каси банку

 
РКО

Оформлення чекової грошової книжки

 
РКО

Оформлення клієнту довідок та виписок

 
РКО

Послуга інформування через SMS або мобільний додаток «Приват24» (інформація про залишок і рух коштів)

 

 

ПриватБанк пропонує нові пропозиції, які допомагають зекономити час та кошти, саме тому постійний розвиток розрахунково-касового обслуговування є цілком актуальним питанням.

Особливе місце у розрахунково-касовому обслуговування клієнтів посідають касові операції, суть яких полягає в прийманні від клієнтів готівки, її видачу з кас банків, а також організацію обігу готівки між клієнтом і банком. Облік операцій з приймання та видачі готівки й оформлення відповідних касових документів здійснюється відповідно до вимог "Інструкції про касові операції в банках України", "Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України".

Одним із пріоритетних напрямів розрахунково-касового обслуговування банків є комплексне обслуговування клієнтів, яке складається з набору базових банківських послуг з обслуговування розрахункових (поточних) рахунків у національній та іноземній валютах, проведення платежів та операцій із готівковими коштами.

На сьогодні новітні технології дозволяють обслуговувати юридичних та фізичних осіб за допомогою мережі Інтернет та мобільного зв’язку. Система електронного банкінгу дозволяє здійснювати розрахунки без навідування банку, отримувати інформацію про стан рахунку. Серед переваг системи віддаленого отримання банківських послуг РКО через Інтернет можна виділити зручність, економію часу, конфеденційність переданої інформації, простоту підключення до системи та документальне підтвердження документообігу. Клієнт може в будь-який час, включаючи позаопераційний, отримати банківську виписку та провести оплату своїх рахунків.

РКО пропонує формування ефективної системи управління грошовими потоками, яке надає досить значну кількість переваг для суб’єктів господарювання у розпорядженні власними фінансовими коштами. ПриватБанк пропонує інноваційний підхід до менеджменту фінансових ресурсів підприємства з використанням сучасних комп’ютерних технологій, що підвищує мобільність використання коштів та дозволяє отримувати дохід від розміщення тимчасово вільних ресурсів на депозитному рахунку банку і залучати досить швидко різнобічні види кредитів для підтримки поточної діяльності.

Ефективне управління грошовими потоками дозволяє підприємству реалізувати стратегічні цілі його діяльності, забезпечити високий рівень оборотності капіталу, ритмічність діяльності, підвищити ступінь фінансової рівноваги та отримати додатковий прибуток, а також сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів.

В Україні існує достатньо розгалужена система здійснення розрахунково-касового банківського обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності, але постає важливе питання правильності організації та процесу здійснення РКО. Операції з розрахунково-касового обслуговування на сьогоднішній день посідають особливе значення в діяльності фоп та юридичних осіб підприємців та відіграють вагому роль у забезпеченні вдалих перебігів економічних процесів.

Розрахунково-касове обслуговування посідає одне з основних місць серед усіх банківських операцій у сфері надання банківських послуг, будь-які перебої в їх здійсненні мають негативний вплив, адже вони призводять до гальмування грошових потоків та розбалансування грошового обороту підприємства. 

 

Задоволення Ваших фінансових потреб шляхом комплексного обслуговування, постійного проведення аналізу потенційних потреб клієнтів, вивчення факторів впливу на вибір банку для фінансової взаємодії, покращення якості послуг:

 

Розрахунково - касове обслуговування

Ефективна модель розрахунково-касового обслуговування

 
Розрахунково - касове обслуговування

Удосконаленні договірні відносин між банком та клієнтом

 
Розрахунково - касове обслуговування

Розрахункові документи не тільки на паперових носіях, але і в електронному вигляді

 
Розрахунково - касове обслуговування

Покращений рівень сервісу обслуговування корпоративних клієнтів

 
Розрахунково - касове обслуговування

Вдосконаленне  програмне забезпечення

 
Розрахунково - касове обслуговування

Використання традиційних засобів зв’язку одержувати необхідну для клієнта інформацію і здійснювати ряд операцій з банківськими інструментами прямо з будинку або офісу

 
Розрахунково - касове обслуговування

Підвищений професіоналізм та компетенція персоналу банку

 
Розрахунково - касове обслуговування

Найбільша клієнтська база корпоративних клієнтів та роздрібного бізнесу

 
Розрахунково - касове обслуговування

Розробка та впровадження нових банківських продуктів з використанням інформаційних технологій високої якості

 

 

 

Метою фінансової взаємодії для підприємства має стати створення сприятливих умов для здійснення фінансово-господарської діяльності за рахунок налагодження стійких відносин із банком та отримання від нього на постійній основі розрахункових та касових послуг, фінансової та консультаційної підтримки.

Одним із важливих напрямів фінансової взаємодії підприємств та банків є розрахунково-касове обслуговування, що включає обслуговування підприємства з постачальниками, споживачами, працівниками тощо. Банк проводить відкриття та ведення поточних рахунків, касове обслуговування, в тому числі проведення інкасації та перевезення грошових знаків.

ПриватБанк будує довгострокові партнерські відносини з підприємствами, створюючи максимально зручні умови обслуговування.

 
 

 

Часті питання:

 

Що таке розрахункові операції?

 Що таке розрахункові операції?

Розрахункові операції - операції в рамках системи організації платежів, які здійснюються без використання готівкових грошей, у вигляді перерахування грошових коштів між рахунками юридичних і фізичних осіб за грошовими вимогами і зобов'язаннями.

 

 

Що таке касові операції?

 Що таке касові операції?

Касові операції - це транзакційний вид банківських операцій, пов'язаний з рухом готівкових грошових коштів під час проведення розрахунків через касу, таких як прийом і видача готівкових коштів.

 

 

Які реквізити мають містити касові документи?

 Які реквізити мають містити касові документи?

Касові документи мають містити такі обов'язкові реквізити: найменування банку, який здійснює касову операцію, дату здійснення операції, зазначення платника та отримувача, суму касової операції, призначення платежу, підписи платника та працівників банку, уповноважених здійснювати касову операцію. До обов'язкових реквізитів касових документів, які оформляються для зарахування суми готівки на відповідні рахунки, також належать номер рахунку отримувача та найменування і код банку отримувача.

 

 

Що таке розрахунковий документ?

 Що таке розрахунковий документ?

Розрахунковий документ - документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача.

 

 

На якій підставі здійснюється РКО?

 На якій підставі здійснюється РКО?

Банк на підставі Анкети-заяви, поданої Клієнтом, здійснює розрахунково-касове обслуговування та проводить інші операції за рахунком в порядку, визначеному законодавством та Договором, за винагороду, передбачену чинними тарифами Банку.

 

 

Якщо допустити помилку в платіжних документах?

 Якщо допустити помилку в платіжних документах?

За наявності у Банку можливості на підставі платіжного документа, що надійшов до Банку, на суму не більше 500 гривень, у реквізитах якого зазначені 7 з 8 цифр коду ЄДРПОУ або 9 з 10 цифр ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків збігаються з кодом Клієнта, визначити належного отримувача, Банк здійснює зарахування цих коштів на зазначений у платіжному документі рахунок.

У разі надходження до Банку платіжного документа, направленого Клієнтом Банку зі своїх рахунків, відкритих в інших банках, метою якого є виконання будь-якого зобов'язання перед Банком, оплати комісійних послуг або поповнення карток для виплат, у реквізитах якого вірно зазначений номер рахунку одержувача, але невірно зазначений код ЄДРПОУ або ІПН Клієнта, Банк за наявності відповідної можливості здійснює зарахування цих коштів на зазначений у платіжному документі рахунок.

 

 

Як швидко Банк виконує розрахункові документи?

 Як швидко Банк виконує розрахункові документи?

Розрахункові документи, що надійшли до Банку протягом операційного часу, Банк виконує в день їх надходження. Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, Банк виконує наступного операційного дня. Розрахункові документи на списання коштів з рахунків платника, що надійшли в Банк в післяопераційний час, виконуються поточним днем за наявності технічної можливості з одночасною оплатою такої послуги відповідно до тарифів Банку.

Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості передбаченої чинним законодавством України.

Розрахункові документи, що надійшли в Банк на виконання у вихідні та / або святкові дні, одержувачем коштів за якими є отримувач в іншому банку, приймаються до обробки в момент надходження від платника, але виконуються першим робочим днем системи електронних платежів НБУ.

 

 

Чи може Банк не виконувати платіжне доручення?

 Чи може Банк не виконувати платіжне доручення?

Банк повертає без виконання розрахункові документи, якщо:

 - платіжне доручення подано до Банку з порушенням законодавства України, або не може бути виконано відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

 - при недостатності коштів або наявності обмежень на розпорядження рахунком / рахунками, сума платіжного доручення перевищує суми грошових коштів на рахунку Клієнта. При цьому, Банк повертає платіжне доручення Клієнта на третій день з дати відправки платіжного доручення.

 

 

Що необхідно зазначати в "Призначення платежу"?

 Що необхідно зазначати в "Призначення платежу"?

Банк приймає платіжне доручення до виконання в порядку передбаченому чинним законодавством України. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

 

 

Що таке договірне списання?

 Що таке договірне списання?

Платник у договорах банківського рахунку або інших договорах про надання банківських послуг може передбачати доручення банку на договірне списання коштів з його рахунків на користь третіх осібабо на свої рахунки, які відкриті в цьому чи іншому банку.

 

 

Які умови видачі готівки?

 Які умови видачі готівки?

Банк здійснює видачу готівки відповідно до умов банківського обслуговування через каси відділень Банку та пристрої самообслуговування. Отримання готівки здійснюється за умови надання в Банк заявки на отримання готівки до 13:00 годин напередодні дня отримання (умова діє у разі отримання готівки на суму, яка перевищує 50 тис. грн.).

Обмеження в отриманні готівки здійснюється:

 - при недостатності коштів;

 - при відсутності підтверджуючих документів для здійснення операції;

 - в інших випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

 

 

Які умови внесення грошової виручки?

 Які умови внесення грошової виручки?

Внесення грошової виручки здійснюється через каси відділень Банку та пристрої самообслуговування. Грошова виручка повинна вноситися Довіреною особою Клієнта, або особами, які мають право розпоряджатися рахунками.

Банк приймає обраний клієнтом графік здачі готівкової виручки до каси, розроблений згідно з діючим законодавством про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Умови прийому грошової виручки в касах Банку:

 - Уповноважена особа Клієнта може здійснити операцію внесення грошової виручки в будь-якому відділенні Банку.

 - Банк стягує комісію за внесення грошової виручки відповідно до тарифів Банку на день здійснення операції з одержувача коштів.

Умови прийому грошової виручки в пристроях самообслуговування Банку:

 - Довірена особа Клієнта або особа, яка має право розпоряджатися рахунками можуть здійснити операцію внесення грошової виручки в будь-якому пристрої самообслуговування Банку.

Регламент зарахування виручки на рахунок Клієнта:

 - торгова виручка, внесена через касу Банку до 17:45, зараховується поточним днем;

 - торгова виручка, внесена через ТСО до 21:00, зараховується поточним днем.

Через пристрої самообслуговування Банку грошова виручка може вноситися тільки на рахунок Клієнта, відкритий в Банку.

У пристрій самообслуговування можна вкладати купюри тільки в гривні і номіналом обумовленим кожним пристроєм. Можуть бути обмеження до прийняття суми при різному ступеню наповненості терміналу готівкою.

 

 

Якщо станеться помилкова операція?

 Якщо станеться помилкова операція?

Негайно, не пізніше наступного дня Клієнт повідомляє у Банк про усі помічені помилки у виписках по рахунку і в інших документах або про невизнання підсумкового сальдо по рахунку, а у випадку помилкового перерахування коштів на рахунок Клієнта – протягом трьох робочих днів від дати надходження від Банку повідомлення повернути Банку еквівалентну суму грошей.

 

 

Корисні посилання:

 

«Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»

«Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»

«Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»

Обслуговування розрахункового рахунку ФОП і Юр осіб

Обслуговування рахунків фізичних осіб